конференція "Глобальні проблеми стану, відтворення і споживання природних ресурсів планети Земля"

Країна: Україна

Місто: Одесса

Тези до: 12.07.2012

Дати: 13.07.12 — 18.07.12

Address: Александрівский проспект, 5, оф. 13, м. Одеса, Україна, 65045

Е-мейл Оргкомітету: office@gisap.eu

Організатори: Міжнародна Академія Наук і Вищої Освіти (Великобританія); Всеукраїнський Академічний Союз (України); Міжнародний торгово-промисловий союз (Великобританія); Американський міжнародний комерційний арбітражний суд (США); Центр наукової ініціативи імені Хайдеггера (Німеччина); Асоціація досліджень питань природознавства (Іспанія); Відкрите філософське товариство екзистенціальної психології (Франція); Інститут проблем життєдіяльності суспільства (Ізраїль); Інститут економічного аналізу Маршалла (США); Департамент венчурних технологій Корпорації "Rösrelse" (Швеція).

Умови участі та проживання: --

 

У програмі:
2 етап першості з Біологічних наук
Секції:
- Антропологія
- Біоінформатика
- Біологічні ресурси
- Біологія розвитку, ембріологія
- Біотехнологія
- Біофізика
- Біохімія
- Ботаніка
- Вірусологія
- Генетика
- Гідробіологія
- Гістологія, цитологія, клітинна біологія
- Зоологія
- Іхтіологія
- Мікологія
- Мікробіологія
- Молекулярна біологія
- Молекулярна генетика
- Паразитологія
- Грунтознавство
- Прогістологія
- Радіобіологія
- Фізіологія
- Фізіологія і біохімія рослин
- Екологія
- Ентомологія
- Медична біологія
- Загальна біологія
- Екологія та природокористування
- Галузева відкрита секція


2 етап першості з Наук про Землю
Секції:
- Аерокосмічні дослідження землі, фотограмметрія
- Геодезія
- Геоінформатика
- Геологія, пошуки та розвідка горючих копалин
- Геологія, пошуки та розвідка твердих корисних копалин, мінерагенія
- Геомеханіка, руйнування порід вибухом, копальнева аерогазодинаміки і гірська теплофізика
- Геоморфологія та еволюційна географія
- Геотектоніка і геодинаміка
- Геотехнологій (підземна, відкрита, будівельна)
- Геофізика, геофізичні методи пошуків корисних копалин мінералогічних
- Геохімія, геохімічні методи пошуків корисних копалин
- Геоекологія
- Гідрогеологія
- Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
- Гляціологія і кріологія землі
- Гірничопромислових і Нафтогазопромисловий геологія, геофізика, маркшейдерська справа і геометрія надр
- Землеустрій, кадастр і моніторинг земель
- Інженерна геологія, мерзлотоведенія і мінералогічний грунтознавство
- Картографія
- Літологія
- Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
- Мінералогія, кристалографія
- Збагачення корисних копалин
- Загальна та регіональна геологія
- Океанологія- Палеонтологія і стратиграфія
- Петрологія, вулканологія- Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ
- Будівництво і експлуатація нафтогазопроводів, баз і сховищ
- Теоретичні основи проектування гірничотехнічних систем
- Технологія буріння та освоєння свердловин
- Технологія і техніка геологорозвідувальних робіт
- Технологія освоєння морських родовищ корисних копалин
- Фізика атмосфери та гідросфери
- Фізична географія та біогеографія, географія грунтів і геохімія ландшафтів
- Економічна, соціальна і політична географія
- Галузева відкрита секція.

2 етап першості з Сільськогосподарських наук
Секції:
- Захист рослин. Кормовиробництво і луківництво
- Лікарські та ефіромаслянічние культури
- Лісові культури, селекція, насінництво
- Лісовпорядкування і лісова таксація
- Лісознавство і лісівництво, лісові пожежі і боротьба з ними
- Агролісомеліорація і захисне лісорозведення, озеленення населених пунктів
- Меліорація, рекультивація та охорона земель
- Агрогрунтознавство, агрофізика
- Агрохімія
- Селекція і насінництво
- Овочівництво
- Загальне землеробство
- Плодівництво, виноградарство
- Розведення, селекція, генетика і відтворення сільськогосподарських тварин
- Годування сільськогосподарських тварин і технологія кормів- Звіринництво і мисливствознавство
- Рослинництво
- Приватна зоотехнія, технологія виробництва продуктів тваринництва
- Галузева відкрита секція.

2 етап першості з Ветеринарних наук
Секції:
- Ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, мікологія з мітотоксікологіей та імунологія
- Ветеринарна санітарія, екологія, зоогигиена і ветеринарно-санітарна експертиза
- Ветеринарна фармакологія з токсикологією
- Ветеринарна хірургія
- Ветеринарне акушерство та біотехніка репродукції тварин
- Діагностика хвороб і терапія тварин
- Патологія, онкологія і морфологія тварин
- Галузева відкрита секція.

Міжгалузева відкрита секція (приймаються матеріали по інших напрямках, участь в даній секції можливо тільки в рамках конференції.)

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі у першості:
Для того щоб взяти участь у першості з наукової аналітиці необхідно:
1. Заповнити заявку на сайті.
У заявці необхідно вказати точні дані всіх співавторів, тому після того, як Заявка буде відправлена, всі дані про автора і співавторів будуть автоматично перенесені на сторінку з доповіддю, а також збережені в рейтингових таблицях.
2. При заповненні заявки, самостійно опублікувати доповідь на сайті
3. Прикріпити до заявки або надіслати на електронну адресу оргкомітету текст статті, список літератури та всю необхідну інформацію про автора, у вигляді одного текстового файлу *. Doc
4. Надіслати на електронну адресу оргкомітету відскановану копію квитанції про оплату
5. В період проведення першості оцінити доповіді всіх учасників секції, до якої відноситься робота учасника першості.

Умови участі у конференції:
Необхідно:
1. Заповнити заявку на сайті.
У заявці необхідно вказати точні дані всіх співавторів, тому після того, як Заявка будевідправлена, всі дані про автора і співавторів будуть автоматично перенесені на сторінку з доповіддю, а також збережені в рейтингових таблицях.
2. Самостійно опублікувати доповідь на сайті
3. Прикріпити до заявки або надіслати на електронну адресу оргкомітету текст статті, список літератури та всю необхідну інформацію про автора у виглядіодного текстового файлу *. Doc
4. Надіслати на електронну адресу оргкомітету відскановану копію квитанції про оплату.

За підсумками першості / конференції публікується підсумковий збірник. Збірники видаються під британською юрисдикцією, з присвоєнням кодів ISBN англійського походження.

Увага! Детальна інформація на сайті організатора.

Джерело:http://www.osvita.org.ua/events/1700.html

Веб-сторінка конференції: http://gisap.eu/ru/node/1578/