Міжнародний інтердисциплінарний симпозіум „Анатомія (не)розуму: народження ментальної хвороби та її доля в (пост)модерній культурі”.

Країна: Польща

Місто: Kraków

Тези до: 31.05.2014

Дати: 10.10.14 — 11.10.14

Е-мейл Оргкомітету: szalenstwonierozum@gmail.com

Організатори: Katedra Krytyki Współczesnej Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Умови участі та проживання: Opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł (studenci, doktoranci) lub 350 zł (pozostałe osoby) (materiały konferencyjne, wyżywienia i częściowy koszt publikacji) należy wpłacić na konto, którego nazwę i numer podamy do wiadomości uczestników w terminie późniejszym.

 

Tematyka i cele konferencji:
 
 
  Pragniemy Państwa zaprosić do udziału w  Międzynarodowej Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej  Anatomia (nie)rozumu: narodziny choroby psychicznej i jej losy
w (po)nowoczesnej kulturze    podczas której chcielibyśmy zastanowić się m.in.  nad
wskazanymi powyżej wątkami. Naszym celem jest wymiana  refleksji na temat fenomenu

nowoczesnego szaleństwa.  Konferencja ma na celu badanie wspomnianego fenomenu w
ujęciu interdyscyplinarnym; jak najszersze zakreślenie pola kontekstów. Dlatego też oprócz
literaturoznawców i kulturoznawców pragniemy zaprosić do dyskusji naukowców
reprezentujących inne środowiska: psychologów, psychiatrów, socjologów czy
religioznawców. Zależy nam zarówno na przyjrzeniu się różnorodnym tekstom kultury
tematyzującym chorobę psychiczną, jak i analizie twórczości osób  dotkniętych różnego typu
zaburzeniami.  Zachęcamy Państwa do prezentacji wyników badań oraz różnorodnych prób
ujęcia i opisu szaleństwa, niezależnie od metodologii, instrumentarium czy dziedziny wiedzy,
jaką Państwo reprezentują. Zależy nam bowiem na uwzględnieniu takich kontekstów jak np.
perspektywa polityczno-prawna, społeczno-kulturowa, popkulturowa, religijno-etyczna,
filozoficzna, antropologiczno-psychiatryczna, kognitywistyczna, stanowiska neuropsychiatrii,
psychologii twórczości czy psychologii klinicznej. 

Proponujemy przykładowe zagadnienia badawcze:
 
1. Biografia i egzystencja:
- patografie
- doświadczenie szaleństwa
- doświadczenie psychotyczne a doświadczenie psychodeliczne (trip jako „sztuczna”
psychoza?)
- literackie studium przypadku
- wspomnienia i autobiografie byłych pacjentów szpitali psychiatrycznych
- płeć a sposób doświadczania szaleństwa
- transgresje
2. Teoretyzowanie obłędu:
- psychiatria humanistyczna (Kępiński)
- antypsychiatria
- psychiatria egzystencjalna
- psychoanaliza
- perspektywa feministyczna i genderowa
- ujęcie religioznawcze
- ujęcie antropologiczne
- metafory obłędy w filozofii nowoczesnej
3. Obłęd i sztuka:
a) literatura
- gramatyka/semantyka szaleństwa
- literackie figury szaleństwa
- awangardy XX wieku
-  fous littéraires
- patafizyka
- mowa obłędu jako narzędzie literackie
b) sztuki wizualne
- ART BRUT
- popkultura
- kino: surrealizm czy ekranizacja obłędu?
- arteterapia
- figury szaleństwa w sztukach wizualnych
- performatyka szaleństwa
c) psychopatologia twórczości

- „geniusz i obłąkanie”
4. Instytucjonalizacja szaleństwa
- szpital psychiatryczny: sanatorium, azyl czy instytucja totalna?
- pomiędzy normą a odstępstwem
- normalne i zaburzone: próby definicji
- prawo wobec choroby psychicznej
- kultura wobec choroby psychicznej: od mityzacji do stygmatyzacji
5. Szaleństwo i nowoczesność
- nowe media/internet: komunikacyjna schizofrenia?
- Schizofrenia i kapitalizm (Anty-Edyp)
- cywilizacja
- histeryczne historie (koncepcja hystories Elaine Showalter)
- polityka i obłęd
6. Archeologia nowoczesnego szaleństwa
- narodziny psychiatrii jako gałęzi medycyny
- pierwsze szpitale psychiatryczne
- Wielkie Zamknięcie
- rewolucja psychoanalityczna
 

Веб-сторінка конференції: http://www.ilnan.gov.ua/conference.htm