VІІI науковий семінар “Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури, у процесі формування нац. самосвідомості"

Країна: Україна

Місто: Київ

Тези до: 01.12.2012

Дати: 14.12.12 — 14.12.12

Address: вул. Саксаганського,97

Е-мейл Оргкомітету: sandamokanu@gmail.com

Організатори: Музей видатних діячів української культури

Умови участі та проживання: організаційний внесок - 50 грн, проживання та харчування за рахунок учасника

 

 14 грудня 2012 року на базі музею М.П. Старицького відбудеться

VІІI науковий семінар

“Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури, у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.”

видатному українському літератору, громадському і театральному діячу

Михайлу Петровичу Старицькому.

 

До участі запрошуються науковці, аспіранти, магістри, які цікавляться даною проблематикою.

Для участі у семінарі необхідно до 1 грудня 2012 року подати до оргкомітету:

–        тези доповіді обсягом до 5000 знаків;

–        заявку, в якій подається інформація про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь і вчене звання, домашня адреса, контактний телефон, e-mail;

–        тези доповіді та заявку на участь у семінарі прохання подавати в електронному (на компакт-диску (СD)) та роздрукованому вигляді (на папері формату А4) особисто чи надсилати на вказану нижче поштову адресу або e-mail;

–        організаційний внесок – 50 грн.

 

Заявлені на семінар доповіді будуть опубліковані окремим збірником.

 

Вимоги до оформлення статей:

–        матеріали подаються українською мовою; стаття має бути набрана у текстовому редакторі Microsoft Word і збережена у форматі RTF; обсяг – 6-12 сторінок; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля зліва, зверху, знизу та справа – 20 мм.; абзац – 15 мм. (в автоматичному режимі, не використовуючи табуляцію);

–        ім’я та прізвище автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,5 інтервалу посередині симетрично до тексту – назва статті великими літерами; після цього через 1,5 інтервалу – основний текст; в кінці через 1,5 інтервалу симетрично до тексту заголовок “Джерела та література”; нумерований список літератури подається у алфавітному порядку через 1 інтервал, кожна позиція списку починається з абзацу;

–        посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [   ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті, архівної справи) і сторінки (аркуша) за зразком: [2, с. 13], [12, арк. 147], [10, s. 88];

–        цитування джерел допускається як українською мовою, так і мовою оригіналу;

–        матеріали подаються на компакт-диску (СD), а також роздрукованими в 1 примірнику на папері формату А4.

 

Термін подання матеріалів до збірника – до 1 січня 2013 року.

Організатори залишають за собою право відбору матеріалів для публікації.

Адреса оргкомітету: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 97, Музей видатних діячів українського культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького.

Контактні телефони: (044) 289-57-52, 288-06-18, 284-37-63.

e-mail: sandamokanu@gmail.com

Веб-сторінка конференції: http://www.facebook.com/pages/Музей-видатних-діячів-української-культури