Розробки та послуги

Choosed filter: Services · X

Ми пропонуємо створення різних за формою та конструкцією деталей за допомогою 3D принтера Flashforge CreatorPro, а також їх попереднє 3D моделювання на основі заданих замовником розмірів об'єкта (креслення, ескіз і т.п.), або даних проведених вимірювань по готовому виробу.

Послуги по виготовленню плівок практично будь-яких металів без порушення стехіометричного складу. Можливості для нанесення багатошарових покриттів – 3 джерела напилення різних металів. Площа напилення діаметром:

Technologies:

  • Electronic multiplication charge-couple devices (EM CCD);
  • CMOS technologies with design rules 0.13-0.8 mkm;
  • CMOS optoelectronic technologies with design rules >=0.35 mkm.

We offer surface microtopography research of your samples. The microscope gives a possibility:

  • to render two- and three-dimensional images of surface,
  • to estimate quantitatively relief characteristics,
  • to measure the thickness of thin films,
  • to carry out metallurgical study.

General view of scanning probe microscope FemtoScan (а)

We offer measurement services with fully featured FemtoScan microscope, which allows one to study the surface morphology and local properties with subnanometer space resolution in air and liquids.

Пропонуємо послуги з проведення вимірювань на профілографі "Мікрон-Альфа". Такі вимірювання нададуть Вам змогу побудувати дво- та тривимірне зображення поверхні, кількісно оцінити характеристики рельєфу, виміряти товщину тонких плівок, провести металографічні дослідження зразків.

Загальний вигляд скануючого зондового мікроскопа “ФемтоСкан” (а)

Пропонуємо послуги з проведення вимірювань на сучасному мікроскопі ФемтоСкан, що дозволять Вам візуалізувати морфологію поверхні і локальних властивостей зразків із субнанометровою просторовою роздільною здатністю на повітрі та в рідинах.

Welding equipment - Model 626 Deep Access, Long Reach Wire Bonder (click to full-size view).

We offer ultrasonic and thermal welding services, allowing joining of dissimilar materials, plastics, wires, microcircuit connections, sheet metal, foils, ribbons and meshes. This type of welding is often used to build assemblies that are too small, too complex, or too delicate for more common welding techniques.

Welding is provided in specialized laboratory on Deep Access, Long Reach Wire Bonder Model 626.

We offer measurements on Fourier transform infrared spectrometer. It will allow you to obtain an infrared transmission or reflection spectra of investigated objects, such as chemicals and materials, pharmaceuticals.

Пропонуємо проведення вимірювань ваших зразків на інфрачервоному Фур'є-спектрометрі SPECTRUM BX II. З його допомогою можно вимірювати спектри пропускання або відбивання досліджуваних об‘єктів.

Сторінки

Як формується каталог?

Усі розробки та послуги в каталозі перевірені шляхом особистих зустрічей чи телефонних контактів із розробниками.

Як додати нову?

Для внесення нової розробки в каталог пишіть на editor@science-community.org із зазначенням повних даних про неї, а також ваших контактів.

Хто побачить розробки із каталога?

Вони транслюються у інших розділах даного сайту, із метою більш широкого інформування відвідувачів.