Оксана Байер

Зображення користувача o.bayer.
Спеціальність: 19.00.01
Наукове Звання: PhD
Дата народження: 23.07.1980

 

 

Контакти:
Телефон: +380501665715
Адреса для листування: 49044, Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 36, кафедра пед. и возрастной психологии

Блог вченого
 
Персональна Інформація:
Країна: Україна
Місто: Dnipropetrovsk
Institution: Dnipropetrovsk National University
Посада: Доцент

 

Освіта:
Днепропетровский государственный университет, 1997-2002, психолог, преподаватель английского языка, специалист
Днепропетровский национальный университет, 2002-2005, аспирантура по специальности "Общая психология. История психологии"
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, кандидат психол. наук, 2006, тема диссертации "Особливості використання почуття гумору як ресурсу психологічного подолання"

 

Наукові інтереси:
 1. шляхи пололання особистістю умов соціальних репресій (на прикладі радянських часів);
 2. якісні методи дослідження;
 3. феноменологія

 

Most Important Articles:
 1. Antecedents, Contents and Forms of Humor Manifestations as a Coping Resource
 2. Качественное интервью как способ получения информации об особенностях преодоления личностью условий социальных репрессий. Первые
 3. Освітній досвід як допоміжний ресурс адаптації до несприятливих соціальних умов
 4. Coping with Represssion in Soviet Ukraine
 5. 1. Байєр О. О. Аналіз факторів, що визначають особистісну стійкість за умов соціальних репресій // Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка та психологія. – Дніпропетровськ, 2009 (у друці).
 6. 3. Байєр О. О. Проблема суб’єктивного образу світу в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів // Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка та психологія. – Дніпропетровськ, 2008.
 7. 4. Байєр О. О., Лимар О. Почуття гумору як адаптаційний ресурс до нових умов навчання // Сборник научных трудов по матеріалам международной научно-практической конеренции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития '2008». – Одесса: Черноморье, 2008. – Т. 14. Педагогика, психология и социология, философия и психология. – С. 7-13.
 8. 5. Байєр О. О. Шляхи подолання соціальних репресій та фактори, що визначають особистісну стійкість // Наука і освіта. – Одеса, 2009. – № 1-2. – С. 6-10.
 9. 6. Зайва О.О. Методики, спрямовані на вимірювання почуття гумору: опис, адаптація, перші результати // Наукові записки інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д.Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26, в 4-х томах. Том 2. – С. 99-106.
 10. 7. Зайва О. О. Обґрунтування притаманності почуттю гумору потенціалу психологічного подолання // Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка та психологія. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 8. – C. 23 – 29.
 11. 8. Зайва О. О. Особистісні детермінанти виявлення почуття гумору // Тези доповідей Четвертої Міжнародної конференції молодих науковців на тему: проблема особистості в сучасній науці. – Київ: Київський університет, 2001. – С.155-157.
 12. 9. Зайва О.О. Особливості зв’язку стилів виявлення гумору з характером реагування на стрес // Матеріали наукової конференції факультету психології за підсумками науково-дослідної роботи за 2007 рік. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 9-11.
 13. 10. Зайва О. О. Почуття гумору як проміжний етап на шляху вибору стратегії психологічного подолання // Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України „Проблеми загальної та педагогічної психології”. – Київ, 2003. – Т. 5, частина 6. – С. 102-107.
 14. 11. Зайва О. А. Юмор как ресурс совладающего поведения // Вісник Харківського національньного університету ім. В. Н. Каразіна / За ред. Максименка С. Д. – Харків: Міністерство освіти і науки України, 2003. – С. 104-107.
 15. 12. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Життєві кризи особистості» / Укладач О.О. Байєр. – Д.: ДНУ, 2008. – 44 с.
 16. 13. Носенко Е.Л., Зайва О.О. Походження, зміст та форми виявлення гумору як ресурсу психологічного подолання // Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка та психологія. – Дніпропетровськ, 2004. – №7. – С. 22-31.
 17. 14. Скворцов С.Ю., Зайва О.О. Методика дослідження стилів гумору (HSQ) та Шкала використання гумору як ресурсу стресоподолання (CHS): опис, адаптація, застосування // Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка та психологія. – Дніпропетровськ, 2005. – №11. – С. 91-95.
 18. 15. Zayva O. O. Types of humor manifestations as a possible criterion for selecting emotionally stable astronauts // VI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція „Людина і космос”. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2004. – С.292.
 19. 16. Zayvaya O. A., Nosenko E. L. Antecedents, contents and forms of humor manifestations as a coping resource // 12th European Conference on Personality: Conference Abstracts.–The Netherlands, Groningen: The University of Groningen, 2004. – С.199.